Strategi

Ordet strategi härstammar från grekiskans strategos som i sin tur är sammansatt av de grekiska orden stratos som betyder armé och agos som betyder ledare.

Strategi är alltså från början en militär term. Men sidorna och blogginläggen här behandlar strategi inom marknadsföring, varumärkesutveckling och kommunikation, till exempel kommunikationsstrategi och professor Michael Porters tre basstrategier specialisering, differentiering och kostnadsöverlägsenhet. Porter var för övrigt också upphovsmakare till värdekedjan.

Definitioner av strategi

Det finns affärsstrategi, varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi, reklamstrategi och mediestrategi. Inom alla de områdena kan du göra mer eller mindre affärspåverkande val. På följande sidor och inlägg försöker jag reda ut begreppen och fördjupa mig i några av de vanligaste termerna.

Porter har beskrivit begreppet strategi bland annat som att välja att gå sin egen väg. (Eller egentligen springa: ”Choosing to run another race.”) Det låter väldigt enkelt men innehåller mycket grävande efter fakta och många kloka beslut innan du har vägen klar för dig.

If you don’t know where you’re going, you’ll end up somewhere else.”Yogi Berra, basebollspelare

Författaren Peter Drucker har beskrivit skillnaden mellan effektivitet (efficiency) och effekt (effectiveness) som att göra sakerna rätt respektive göra rätt saker. Båda behövs i en organisation men det är två olika fokus. Det går att göra fel saker väldigt bra under väldigt lång tid med argumentet ”så har vi alltid gjort”.

Professor Mark Ritson menar att en marknadsföringsstrategi ska besvara fem frågor.

  • Vilka varumärken jobbar vi med?
  • Vilka kunder riktar vi oss till?
  • Vilken är positionen?
  • Vilka är varumärkeskoderna?
  • Vilka är de strategiska målen?

Som du ser finns det många definitioner av strategibegreppet. (Inom marknadsföring, varumärkesutveckling och marknadskommunikation.) De flesta har det gemensamt att a) det handlar om att välja och därmed välja bort, b) att valet är affärspåverkande och c) syftet är att nå ett specifikt mål i en konkurrenssituation. Du behöver ta till dig flera definitioner för att få en känsla för begreppet strategi.

Ett populärt talesätt är att strategier är betydelselösa om det inte kostar något att ha dem. Det belyser det faktum att strategiska beslut medför konsekvenser.

Passa också på att läsa David Larsson Heidenblads utmärkta artikel Den skicklige ledarens kännemärke är kruxet i SvD från den 29 juni 2022 om Richard Rumelts bok The crux. Rumelt har tidigare skrivit boken Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters (2011).

Strategiska varumärkesmodellen

Med den strategiska varumärkesmodellen försöker jag ge ett pedagogiskt ramverk i arbetet med att ta fram en varumärkesplattform. Modellen består av av fyra huvudsakliga perspektiv och totalt tolv delmoment med syfte att ge inspiration och riktning i arbetet. Alla modeller är förenklingar av verkligheten och de bör därför betraktas som sådana.

Det strategiska arbetet handlar till stor del om att förstå (information och fakta) och bestämma (förankrat på ett bra sätt) vad du ska ägna kraft åt att göra. Det är i allra högsta grad ett lagarbete eftersom flera knepiga beslut måste tas på vägen.