Strategi

Sidor och blogginlägg relaterade till kommunikationsstrategi och Michael Porters tre basstrategier specialisering, differentiering och kostnadsöverlägsenhet.

Det finns affärsstrategi, kommunikationsstrategi, varumärkesstrategi, reklamstrategi och mediestrategi. Här försöker jag reda ut begreppen och fördjupa mig i några av de vanligaste termerna.