Copywriting

Lite av en metakatagori eftersom jag här skriver om copywriting. Det kan handla om erfarenheter och metoder. Det kan också vara inspiration. Eller reflektioner över ett ämne eller en företeelse som är kopplad till yrket.

Vad är copywriting?

Traditionellt är det att ansvara för reklambudskapets skrivna del. Men det är mer än så. Den övervägande delen av arbetet är att jobba insiktsdrivet för att hitta bra idéer. Just det, hitta – inte hitta på. Att börja skriva utan att ha en idé brukar sällan vara framgångsrikt.

Copywriting ligger närmare marknadsföring än skrivglädje. Den som tycker skriva är roligare än att lösa kommunikationsproblem ska nog välja ett annat yrke.

Ibland är det den bästa copyn ingen copy alls. Varumärkets bästa går först. En gång skrev jag en företagspresentation och valde att ta bort rubriken på omslaget. Närmare bestämt all text. Det blev ett jävla liv, men lösningen kommunicerade bättre. Språk är inte enbart ord.

På webben

Det mesta som finns på webben är däremot skrivet i ord. Snart är det mer film än text, men filmen har oftast ett manus. I alla fall en idé. Det behövs helt enkelt fler duktiga copywriters med bra idéer.