Analys

Blogginlägg relaterade till någon form av analytiskt resonemang.

Vad är marknads­kommunikation?

Marknadskommunikation är åtgärder för att skapa och fördjupa mänskliga relationer som företag och organisationer har glädje eller nytta av. Även ideella organisationer kan i vissa fall befinna sig på en marknad. Även om det språket inte används.

Vad är marknadskommunikation
Marknadskommunikation kan genomföras i stor eller liten skala. Grundprinciperna för värdeskapande är samma. Foto: Roman Arkhipov, New York.
Läs mer om marknadskommunikation (15 min)

Jag vill aldrig mer bygga varumärken

Om att bygga eller odla varumärken
Är du byggare eller odlare? Foto: Margo Brodowicz.

Inspirerad av förordet till Paulo Coelhos bok Brida funderar jag över det här med att bygga respektive odla.

De som bygger kan tillbringa lång tid med sina projekt, men en dag kommer de att vara färdiga. De som odlar blir aldrig färdiga. Till skillnad från ett byggnadsverk upphör en trädgård aldrig att växa, skriver Coelho.

Mer om att bygga eller odla varumärken