Varumärke på löpande band

Resumé, medverkan, juni 2023
Medverkan i Resumé, juni 2023.

Gör ett inhopp som slipsknytande gnällgubbe i fackpresstidningen Resumé Q2, 2023. Eller rättare, som representant för den sortens varumärkes- och plattformsarbete som benämns som klassisk eller “old school”. Särskilt i relation till metoder inom influencer marketing som ligger i artikelns andra vågskål.

Det ena sättet är egentligen inte bättre än det andra. Granska på varumärkeseffekt, och inte på produktion eller vilken modell som används, är en bra tumregel.

Avgörande för vilken arbetsmodell som plockas upp ur verktygslådan brukar vara karaktären på det problem som ska lösas. Kommunikationsproblem och varumärkesproblem är till exempel mycket olika. I en organisation med hundratals anställda så kommer förr eller senare en massa frågor av typen “vad står vi egentligen för?”. Det är typiska symptom på varumärkesproblem. Kunder, medlemmar eller andra mottagare upplever en otydligt bild därför att bilden internt är otydlig. Det är då det klassiska varumärkesjobbet behövs. Ett varumärke byggs inifrån. Det är i alla fall min övertygelse.

För hur kan en organisation lova något om inte medarbetarna som ska leverera på löftet står bakom det? Andra situationer då ett klassiskt varumärkesarbete blir aktuellt är M&A:s, sammanslagningar eller uppköp, då två kulturer ska enas om samma löfte.

Resumé, medverkan, juni 2023
Varumärke på löpande band är rubriken du ska hålla utkik efter. En ledtråd är att leta på sidorna 75–79.

Jag har fått förtroenderoll som processledare i arbeten med att fram varumärkesplattformar i flera olika företag från skilda branscher och sektorer. Frågorna som kräver svar är ofta påfallande lika men förutsättningarna att besvara dem kan skilja sig stort. Det är alltid ett lagarbete. Och det kräver alltid en stark ägare internt. Alla organisationer är emellertid inte redo.

Små organisationer gör det snabbare, stora organisationer behöver mer tid att förankra. Inte så konstigt när vi har med människor att göra. Vissa små organisationer beter sig som stora organisationer och ibland är det tvärtom. De har istället växtvärk. 100 procent av medarbetarna hänger aldrig med, vissa får motvilligt acceptera faktum, men de flesta bör vara med om det är fråga om en förflyttning. Vilket det i de flesta fall är.

Artikeln är skriven av reportern Amanda Törner och heter Varumärke på löpande band. Den återfinns på sidorna 75–79 i Resumé Q2, 2023, som har tilldelats temaämnet strategi.

(Det här blogginlägget har lästs 547 gånger.)

Inspirationsbrevet Maslow

    Maslow är vårt inspirationsbrev om marknadskommunikation och varumärkesutveckling. Det publiceras nån gång i månaden. Du kan avsluta din prenumeration när du vill. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras.