Varumärkes­strategi

Tillsammans bygger vi en förstärkare för dina affärer. Så du kan höja volymen till elva. Minst.

TjänstedesignVerbal identitet

Om varumärkesstrategi

Tjänsten varumärkesstrategi är en serie rätt tuffa workshops (5–8 st) som, med hänsyn till företagets nuläge och kundernas behov, knäcker några av de vanligaste kommunikationsproblem din organisation kan ställas inför.

Här kavlar vi upp ärmarna tillsammans. Delmomenten i varumärkesstrategin hämtas från varumärkesmodellen.

Vitsen är inte att få med varumärkesmodellens samtliga delmoment, utan att få igång värdefulla diskussioner om det som har mest praktisk betydelse för just ditt företag. Även intern kommunikation och rekrytering, varumärkets roll i den ivriga jakten på talangerna, är med i bilden.

Vi tar stora varumärkesvarvet med exempelvis

Är du redan klar över grundläggande behov, målgrupper och kärnvärden kan det räcka med lilla varumärkes­varvet. Då hoppar vi direkt på…


I det här arbetet är struktur livsviktigt. Ungefär som ackordföljden i en låt. Vi lyssnar av alla affärsmässiga verser och refränger, och tar in perspektiv från utvalda nyckelpersoner på företaget, innan vi sätter ihop den nya varumärkesmelodin.

Inför varje workshop får deltagarna en nöt att knäcka eller något att fundera kring. Under arbetets gång börjar del­tagarna upp­täcka musi­ken mellan ackorden. Varu­märkesarbetet vi utför tillsammans lyfter deltagarnas blick­fält framåt i en stimulerande färdriktning. Eric tar rollen som pro­cess­le­dare och ins­pira­tör i pro­jek­tet.

Vidareläsning

Målgrupp för varumärkesstrategi

Varumärkesstrategi vänder sig till marknads­avdelningar, informationsavdelningar, styr­grup­per och personer i ledande befattningar på mål­med­vetna företag med fler än 50 anställda. Tidsåtgången för att jobba fram en varumärkesplattform är ca 3–6 månader, men inte effektiv tid förstås, utan det inkluderar alla beslutsgångar.

Kontakta mig

Varumärkesstrategi, prenumerera på inspiration

Jag vänder mig till dig som jobbar pro­fessionellt med marknadskommunikation och varumärkesutveckling. Kan jag stötta ditt företag eller din organisation? Boka en tid för kort samtal.

    0

    Maslow är vårt inspirationsbrev om marknadskommunikation och varumärkesutveckling. Det publiceras nån gång i månaden. Du kan avsluta din prenumeration när du vill.