Verbal identitet

Design är så mycket mer än hur det ser ut. Språket är din främsta iden­ti­tets­mar­kör.

VarumärkesstrategiPaketering

Om verbal identitet

Har du ett medvetet och för­ankrat mål med din varumärkesidenti­tet har du ett för­språng. Särskilt när det är så lätt att jämföra ditt erbju­dande med andras bara genom att pla­cera några webb­flikar sida vid sida.

Det första du måste lyckas med är att bli upptäckt. När du väl vunnit mottagarens uppmärksamhet är nästa utmaning är att vara övertygande. Att vinna mottagarens förtroende. Här är språket ett utmärkt redskap att använda. Verbal identitet kan beskrivas som varumärkets språkliga komponent.

En del kallar det för tonläge men i själva verket går språket djupare än så. (Se även budskapshierarki.) Det verbala uttrycket kan skapa gillande förstås, men också övertygelse och begriplighet. Här jobbar de visuella och verbala komponenterna ihop.

Verbal identitet är bra när du exempelvis

Men också när du

  • är i uppstartsfasen av ett webbprojekt och behöver en strategi för innehåll,
  • vill kommunicera bättre genom att koppla erbjudanden till människors behov, önskningar och drömmar,
  • vill att alla medarbetare ska förstå hur företaget fungerar från kundmöte till lönsamhet,
  • behöver fler intressanta påståenden (key statements) i din säljpresentation och
  • måste göra dig förstådd även när du lämnat rummet.

Varumärkesidentitet blir ofta källa till heta diskussioner om visuella uttryck. Den gillar si, någon annan så. Den färgen är bättre än den. Men försök då lyfta blicken. Bordets dukning är väsentlig men långt från avgörande. Hur maten smakar har också viss betydelse.

Lingo, språk­mönster, reto­riska figu­rer, inne­håll, substans, förmåga att skippa pladdret och komma till saken, att inte vara tråkig, att bli omtyckt och förstådd för den man är – hela denna servering påverkar och övertygar kunden precis lika mycket som utseendet.

Du kan ta verbalt ledarskap i din kategori och styra samtalet i den riktning du vill. Chansen att någon lyssnar blir större. Och det är ju precis vad du är ute efter.

Målgrupp för verbal identitet

Verbal identitet vänder sig till alla beslutsfattare som vill tydliggöra sina produkt- och tjänstevarumärken med syfte att förbättra kundrelationer och driva försäljning.

Kontakta mig

Varumärkesstrategi, prenumerera på inspiration

Jag vänder mig till dig som jobbar pro­fessionellt med marknadskommunikation och varumärkesutveckling. Kan jag stötta ditt företag eller din organisation? Boka en tid för kort samtal.

    0

    Maslow är vårt inspirationsbrev om marknadskommunikation och varumärkesutveckling. Det publiceras nån gång i månaden. Du kan avsluta din prenumeration när du vill.