Verbal identitet

Design är så mycket mer än hur det ser ut. Språket är din främsta iden­ti­tets­mar­kör.

VarumärkesstrategiPaketering

Om verbal identitet

Har du ett medvetet och för­ankrat mål med din varumärkesidenti­tet har du ett för­språng. Särskilt när det är så lätt att jämföra ditt erbju­dande med andras bara genom att pla­cera några webb­flikar sida vid sida.

Verbal identitet är bra när du exempelvis

Men också när du

  • är i uppstartsfasen av ett webbprojekt och behöver en strategi för innehåll,
  • vill kommunicera bättre genom att koppla erbjudanden till människors behov, önskningar och drömmar,
  • vill att alla medarbetare ska förstå hur företaget fungerar från kundmöte till lönsamhet,
  • behöver fler intressanta påståenden (key statements) i din säljpresentation och
  • måste göra dig förstådd även när du lämnat rummet.

Varumärkesidentitet blir ofta en het potatis om visuella uttryck. Den gillar si, någon annan så. Bordets dukning är väsentlig men långt från avgörande. Hur maten smakar har också viss betydelse.

Samspelet gör upplevelsen. Det som på digitalt språk kallas UX. Uttrycket är användbart för allt kommunikationsarbete egentligen.

Lingo, språk­mönster, reto­riska figu­rer, inne­håll, substans, förmåga att skippa pladdret och komma till saken, att inte vara tråkig, att bli omtyckt och förstådd för den man är – hela denna servering påverkar och övertygar kunden precis lika mycket som utseendet.

Du kan ta verbalt ledarskap i din kategori och styra samtalet i den riktning du vill. Chansen att någon lyssnar blir större. Och det är ju precis vad du är ute efter.

Målgrupp för verbal identitet

Verbal identitet vänder sig till alla beslutsfattare som vill tydliggöra sina produkt- och tjänstevarumärken med syfte att förbättra kundrelationer och driva försäljning.

Sätt upp dig på listan

Verbal identitet, prenumerera på inspiration

Noga utvald inspiration för dig som jobbar pro­fessionellt med marknadskommunikation och varumärkesutveckling.