Webbsajter

Korta utvecklingstiden genom att jobba med ett team som kan innehåll, digitala medier och automatisering.

PaketeringCopywriting

Om webbsajter

Vi ser en strategisk kommunikationsåtgärd i varje webbsajt. Och vi har specialiserat oss på teknik som stödjer just kommunikationsåtgärder.

Den här tekniken är marknadsförarens nya guld. Wordpress i standardutförande blir en målmedveten marknadsföringstiger med digitalt klös. Meow!

Typer av webbkoncept vi jobbar med

 • Tunga informationssajter med avancerad internlänkning.
 • B2B (corporate) med utvecklade varumärkeslöften, tjänstelöften och landningssidor.
  1. API-kopplingar till Mailchimp för Marketing Automation.
  2. API-kopplingar till Hubspot för Marketing Automation.
 • Marknadsföringstjänster som Mailchimp, Hubspot, Googles tjänstesvit och de mest använda sociala medierna för att få ett större digitalt fotavtryck.
 • E-handel byggd på WooCommerce-plattformen.
 • Backend-kopplingar till alla affärssystem.
 • Webbtjänster och progressiva webbappar (PWA) med specialfunktioner.
Webbsajter, Svensk Kooperation
Digitalt koncept för Svensk Kooperation med varumärkesidentitet, bolagsstatistik, kunskapsbibliotek, Youtubekanal, Twitter- och Facebook-konton.

Innehåll och kod samtidigt

Hela konceptet modelleras och designas med skarpt innehåll redan från start. Därför ser du sällan några lorem ipsum-texter eller tomma placeholders i våra skisser.

Det betyder också att tiden från idé och koncept till verklighet kortas. Vi affärsutvecklar tillsammans med dig, skriver och illustrerar samtidigt som vi kodar. Vår erfarenhet är att det arbetssättet laddar hela projektet med en positiv, kreativ energi.

Webbsajter, e-handelslösning för miljöteknikföretaget Radea
E-handelslösning, Sverige, för miljöteknikföretaget Radea. De blev först i radonbranschen med riktig e-handel byggt på Wordpress och WooCommerce. Vi har även skrivit allt innehåll och utvecklat varumärkesidentitet och varumärkeslöften.

Om ditt varumärke

Börja odla ditt varumärke på sajten

Vi har modeller och redskap för att skapa varumärkesinnehåll tidigt i projektet. En av dem är budskapshierarkin. Det är en modell för att komma fram till huvudbudskapen på sidorna. Vilket varumärkeslöfte som står på startsidan och vilka produkt- och tjänstelöften du kan använda på landningssidorna.

Varumärkesstrategi

Om du sedan tidigare inte har någon strategisk plattform för ditt varumärke, eller om den behöver utvecklas, så har vi en process för det. Se tjänsten varumärkesstrategi.

Användarupplevelse, UX

Användarupplevelse, eller UX, är kanske det viktigaste marknadsperspektivet på en webbsajt eller webbtjänst. Innehåll, design och teknik bidrar till hela upplevelsen av mötet med ditt varumärke. Kundmötet kan börja på en mobil, fortsätta på en dator och övergå till en surfplatta på kvällen.

En inspirationskälla för oss är Googles designkoncept Material Design. Vi använder en del kloka principer därifrån när vi skissar på sidor och hur användaren interagerar med sidorna eller tjänsten.

Agil process

Webbsajter, swipe

Webbsajter, agil process
De första tre arbetsmomenten är iterationer där olika idéer provas fram direkt på en prototyp, en staging-sajt, där du ser resultatet växa fram.

Med agil process menar vi att vi hellre kör igång arbetet snabbt än lägger alltför mycket tid på kravspecifikationer. Nackdelen med alltför detaljerade kravspecifikationer är att de tar tid att göra men tar ändå inte hänsyn till de problem och utmaningar som dyker upp under vägen.

Ett typiskt startprojekt med processerna ovan är 40–60 arbetsdagar. Ibland kortare, ibland längre. Därefter kan kan modifieringssprintar och förbättringar göras över en dag eller två.

 1. Design — konceptuell nivå; visuell design, verbal design och interaktionsdesign i sprintar styrda efter kundresor och effektkartor vi tagit fram i en workshop.
 2. Prototyp — avser all kodning; staging-sajten kommer upp snabbt så du ser vad som händer och vi kan jobba både med innehåll och kod samtidigt.
 3. Funktion — här samlar vi de specifika nyckelfunktioner sajten ska ha och prioriterar dem i ordning. Kanske slaktar en och annan helig ko.
 4. Trimning — vi testar kundresorna, fixar buggar och gör designen pixelperfekt. Här är också ett lämpligt tillfälle för internutbildning vid behov.
 5. Testning — nu ska allt egentligen vara klart, men vi bör testa sajtens funktionalitet med användare som inte varit med i processen.
 6. Publicering — vi migrerar sajten, gör eventuella ompekningar och är live! Nu ser vi snart hur sajten presterar och kan förbättra UX efter behov.

 • Struktur — här diskuterar vi sidor och undersidor, kategorier och taggar, för bästa möjliga SEO enligt hörnstensstrategin. Även subdomäner, underkataloger och språkhantering hamnar här.
 • Innehåll — här producerar vi texter, bilder, film och skapar landningssidorna. Se även kreativ paketering, verbal identitet och copywriting.
 • Sortera/Filtrera — hur olika objekt och fälttyper i innehållet relaterar till varandra för att skapa relevans och värde för besökaren.
 • Affärssystem — bakåtkompatibilitet till dina affärssystem när vi måste hämta och lämna strukturerad data.

Digital mätbarhet

Vi är certifierade i Google Analytics och hjälper dig komma igång med grunderna i dina Google-konton om du vill. Tag Manager, Analytics, Search Console, My Business, Adwords och Merchant Center. Det finns också fler sätt att mäta aktivitet som heatmaps eller särskilda funktioner för att kvalificera kundämnen och jobba med mejlmarknadsföring.

Webbsajter, e-handelslösning för influencer-nätverket Buzzador
Avancerad e-handelslösning, Norden, på fem språk för influencer-nätverket Buzzador. Kopplingar till affärssystem och modifieringar av WooCommerce. Läs hela kundcaset om Buzzador.

Kampanjer och mejlmarknadsföring

När första releasen är klar, för det kan ju bli fler, hjälper vi dig att komma igång med kampanjer. Vi är certifierade i Google Adwords och jobbar ofta med kampanjer i sociala medier. Vi samarbetar också med Structsales som är Hubspot-partner i Sverige. Hubspot är en tjänst för att automatisera säljarbetet.

Introduktion till Hubspots lillebror Leadin. Läs mer om Leadin här.

När det gäller mejlmarknadsföring finns det många smarta integrationer med Wordpress. Dels för e-handel men också för b2b-marknadsföring. Mailchimp är exempel på en plattform som vi och resten av jordklotet gillar. Inte minst för de fina rapporternas skull.

Mailchimps rapporter serveras direkt på armen.

Enkelt på jobbet

En av anledningarna till att Wordpress är så poppis är den enkla administrationen. Sajten blir förhållandevis lätt för marknads- eller kommunikationsavdelningen att sköta. Vi brukar också modifiera admin-gränssnittet så det passar olika administratörers roller.

Webbsajter, Wordpress, Advanced Custom Fields
Exempel på kundanpassat admin-gränssnitt för att publicera bolagsstatistik. Uppgifterna kan också hämtas automatiskt från en annan server. Se sidan här.

Investera smart

Hela 25 procent av internet drivs med världens största CMS-plattform Wordpress. En hisnande siffra. Rätt använd blir plattformen ett redskap för att kommunicera professionellt och göra affärer. Eftersom källkoden är öppen är det lätt att företagsanpassa den.

Skälen är låg utvecklingskostnad, kort startsträcka och många funktionsmöjligheter. Wordpress utvecklas snabbt med miljarder smarta integrationer till andra webbtjänster via API:er och SDK:er.

En tumregel är att utvecklingstiden för ett Wordpress-projekt är hälften så lång som för de vanligaste licensprodukterna. Med Wordpress betalar du enbart för vad det kostar att utveckla din sajt och inte för några licenser.

Cloud Departures, mobile
Nordisk Marketing Automation-kampanj för Oracle där vi tog fram idé, koncept, namn, innehåll, arbetsflöden, publiceringskalender och flera språkanpassade landningssidor.

Ett varningens ord

Men passa dig för alla gratis-tillägg. De kan slöa ner din sajt rejält och skapa skadliga säkerhetshål. Om du nån gång hört att Wordpress inte håller tillräckligt hög säkerhetsnivå så beror det oftast på illa kodade tillägg. Därför kodar vi helst själva.

Tvärfunktionellt team

Med i teamet är en ad/designer/illustratör, en copywriter/ux/projektledare och en php/java/fullstack-kodare. Ett ovanligt litet team, vi vet, men det är tvärfunktionellt, snabbt och effektivt som tusan. Det väsentliga är att din webbsajt blir bra.

Vi bygger alltid webbsajter enligt Wordpress Core och html5 standarder. Vi har stor erfarenhet av komplexa backendlösningar, när det gäller att skyffla data till och från Wordpress, med php-, jquery- och ajax-tekniker för detta.

Målgrupp för webbsajter

Tjänsten webbsajter vänder sig till VD, produktchef, marknadschef eller andra besluts­fattare på C-nivå med marknads- eller för­sälj­nings­ansvar.Sätt upp dig på listan

Webbsajter, prenumerera på inspiration

Noga utvald inspiration för dig som jobbar pro­fessionellt med marknads­kommunika­tion och varu­märkes­utveck­ling.