Webbutveckling för Radea

Radea, responsiv webbsajt
Responsiv webbsajt med e-handelslösning för miljöteknikföretaget Radea.

Digital närvaro

Vi fick det hedersamma uppdraget att med öppna ögon titta på miljöteknikföretaget Radeas marknadskommunikation. De ville att vi skulle föreslå förbättringar. Efter en varumärkesworkshop kom vi fram till att vi ville göra ett digitalt projekt av alltsammans. Med gemensamma krafter kunde vi göra varumärket Radea till branschledare på nätet.

Radea, webbsajt, startsida
Paketeringen gjordes om och förenklades.

Så gick det till

Grunden till en varu­märkes­platt­form fanns redan. Med den som utgångs­punkt gjorde vi en analys av branschen och företaget och genomförde ett varumärkeslyft med före­tags­ledningen. De gemensamma övningarna gick inledningsvis ut på att definiera de bästa åtgärderna för att stödja affären på kort och lång sikt.

Process, varumärket på webben
Hela projektet genomfördes med ögonen på affärsutveckling.

Snabbt till produktion

Det gäller att snabbt komma till idé, koncept och produktion. Annars riskerar hela projektet att kantra av energiförluster. Alla vill ju se att det händer nåt. Redan från första steget, varu­märkes­work­shopen, byggde vi in relevanta frågeställningar som vi vet har praktisk betydelse för kommuni­kations­lösningar längre fram.

Behovsupptäckter, differentieringssträcka
Differentieringssträckan är en tankemodell för att upptäcka fler kundbehov.

»Ska vi ha en blogg?«

Ja, sa vi. Det fina med att ha en företagsblogg är dels att kunna sprida innehåll i sociala medier och dels att presentera relevant innehåll för kunderna när de söker på, i det här fallet, radon­problem. Visst kräver det vissa interna resurser. Någon måste ju skriva. Vi gjorde en enklare publi­cerings­kalender och skrev de första blogginläggen klart åt Radea samtidigt som vi skrev sajtens sidor. Vi drog också igång ett företagskonto på Facebook för att kunna annonsera inläggen i världens största sociala nätverk.

Landningssidor

Egentligen bygger man inte en sajt. Man bygger sidor, där de viktigaste fungerar som landningssidor för utvalda personas. En persona kan till exempel vara någon som ska köpa hus. En annan persona kan vara en faktajägare som vill veta allt om gränsvärden.

En bra landningssida ska framför allt vara relevant för sin respektive persona. Men även informativ, inspirerande och visa hur besökaren tar nästa steg i köpprocessen. Beteendet på landningssidorna kan sedan studeras med exempelvis Google Analytics och påverkas med hjälp av justeringar i den verbala och visuella designen.

Budskapshierarki, schematisk
Budskapshierarkin är ett strategiskt redskap som hjälper dig få driv i kommunikationsarbetet.

Klart på åtta veckor

Efter godkända skisser satte vi snabbt upp en testsajt där uppdragsgivaren kunde se allt växa fram dag för dag. Plattformen var Wordpress och WooCommerce som nu är världens mest använda e-handelslösning. Samtidigt med webbutvecklingen började vi skissa fram kampanjer med rabattkoder. Det var i högsta grad en iterativ process med idéarbete, interaktions­design, paketering, wireframes, kodning, innehållsproduktion och grundläggande SEO-optimering samtidigt. Därför gick det fort.

Radea, pictogram
Exempel på piktogram framtagna för sajten. Design: Thomas Palmbäck.

Gruppdynamiken

Framgångsfaktorerna har till stor del med teamets dynamik att göra. Vi är fyra konsulter med bred erfarenhet av både varumärkes­utveck­ling och webb­utveckling. Radea hade också förmå­gan att ta snabba beslut, vilket de ska ha kredd för. Med alltför stora team riskerar processerna annars att bli tröga eftersom fler individer och kalend­rar måste synkas och medarbe­tare ofta motiveras för uppgiften. I vårt team kompletterar vi varandras roller, kunskaper, färdigheter och energier perfekt.

Kreativa partner: Jan Edén, projektledare, Thomas Palmbäck, designer, Andy Karlsson, webbutvecklare. SEO-partner: Jajja Communications.


Mer om samarbetet

Radea, direktmarknadsföring
Postalt DM till villaägare för att driva försäljning online. Design: Thomas Palmbäck.

Vi har genomfört många digitala kampanjer tillsammans med Radea sedan sajten lanserades. Enligt budskapshierarkin hamnar de här budskapen och aktiviteterna i den nedersta delen under erbjudanden. Vi har också gjort postala DM-kampanjer enligt samma brand guidelines som vi tog fram för digitala kanaler. DM-enheten ovan skickades ut till villaägare i Västra Götaland och genererade mätbar försäljning direkt på webbsajten.

Vill du också lyfta ditt digitala varumärke?

Kontakta teamet

Eric Lindesvärd, affärsupplägg
Eric,
branding
Thomas Palmbäck, affärsupplägg
Thomas,
frontend
Andy Karlsson, affärsupplägg
Andy,
backend