Niklas Palmklint

Niklas Palmklint, fotograf

Niklas Palmklint är fotograf med bilder av människor som specialitet. Han håller också workshops i ljussättning och bild på Berghs School of Communication och Fotoskolan. Flera gånger om året arrangerar han nätverksträffarna Sällskapet prata med mat i munnen med inbjudna gästföreläsare.