Radioreklam för Business Service Club

Vi jobbade fram en konceptuell idé till konferens- och nöjesarrangören Business Service Club.

Ett av våra syften var att slippa begränsa oss till någon särskild mediekanal. Ett bra koncept ska kunna göras ut på många olika sätt och i olika kanaler. Vilket också betyder att det kan leva länge.

Konceptet namngavs Rädda Konferensen och blev i första hand en radiokampanj och en sajt. Det här med namnet var en strategisk åtgärd eftersom företagets eget namn är svårt att uttala.

Här är radiospotarna för kampanjen Rädda Konferensen som gick 2014–2015. Huvudperson är konferensen Bengt som ringer ett akutnummer…

Sandhamn. Radiospot 1 av 4 för initiaivet Rädda Konferensen.

Win-win. Radiospot 2 av 4.

Bob. Radiospot 3 av 4.

Mejlet. En uppföljning av kampanjen med ett tydligare erbjudande.

Kreativa partner: Anders Östblom och John Swartling på Swartling Produktion.