Logo test page


Ovanstående symbol är enbart en enda html-kodrad, inline SVG. Har lagt den i en grå container för att kolla att hålen i bokstäverna verkligen är transparenta. Fördelen med inline SVG är att vi slipper en img-request till servern.

Ovan är ett exempel där underraden, som är väldigt liten i graden, har färgen 100 % svart.