Webb­utveckling

Webbsajten är din digitala trovärdighet och en perfekt plats för kreativ tjänste­utveckling.

PaketeringCopywriting

Om webbutveckling

Förtroende som drivkraft

Vårt synsätt är att webbutveckling blir en allt mer väsentlig del av alla de kommunikationsåtgärder varje organisation eller företag vidtar. Och det finns skäl till det. Förtroende är ett av de sex nyckeltalen för varumärkeseffekt. Digitalt mediebeteende får konsekvensen att webbplatsers funktion och innehåll, även i detaljer som kanske verkar obetydliga, i hög grad påverkar förtroendet för varumärket. (Läs mer om thin-slicing.)

Personliga möten

Vårt synsätt är att webbplatsen är en mötesplats. Det är inte bara en lek med ord utan har faktiskt ett semantiskt värde. Det betyder att vi värnar det personliga möte som varje fritt tänkande människa har med ditt varumärke, företag eller organisation. Även om det råkar vara på en digital skärm.

Teknik för publik

När det gäller teknik har vi specialiserat oss på Wordpress vars plattform redan från början är byggd för att kommunicera med en publik. På Wordpressplattformen kundanpassar vi webbsajter, för att tillgodose dels våra kundföretags färdriktning och mål, och dels deras besökares mål. När dina mål och dina besökares mål möts har du en riktigt bra webbtjänst.

Plattform för påverkan

Webbutveckling är också ett bra sätt att trycktesta din marknad, med dina erbjudanden och tjänstepaketeringar, när du har gjort din segmentering, har koll på köptratten och vet vad du vill att besökarna ska veta, tycka och göra. (Se kommunikationsstrategi.)

Internutbildning

Webbutveckling rymmer så mycket mer än varumärkesperspektivet och det tekniska perspektivet. Det handlar också om att kommunicera internt för att stimulera medarbetares nyfikenhet på vad som ska åstadkommas. Någon kanske till och med vill bidra med innehåll. För detta krävs utbildningsinsatser. Något som vi är vana att jobba med både i workshopformat, och som enkla filmproduktioner (screencasts), som visar praktiska handgrepp i hur Wordpressplattformen och din skräddarkodade webbplats används.

Så jobbar vi

 • Kundanpassade Wordpress-teman (skräddarkodade) utan plugins.
 • Korrekt kod enligt Wordpress Coding Standards och senaste version av PHP.
 • Wordpress Multisite, ett nätverk av sajter, för dig som administrerar flera varumärken på nätet.
 • Flerspråkiga webbsajter för dig som jobbar på flera marknader.
 • Grundupplägg för seo och responsiv alternativt adaptiv design.
 • B2B-sajter (corporate) där vi även tar fram allt innehåll.
  1. Processer för att utveckla varumärkeslöften, tjänstelöften, tjänstepaketeringar och landningssidor.
  2. Fotograferingar både i studio och on location samt produktion av illustrationer.
  3. Integrationer till tjänster för Marketing Automation.
  4. Integrationer till alla förekommande affärssystem som Lime, Microsoft Dynamics, Salesforce etc.
 • Marknadsföringstjänster som Mailchimp, Googles tjänstesvit och de mest använda sociala medierna för att få ett större digitalt fotavtryck.
 • E-handel byggd på WooCommerce-plattformen.
Webbsajter, Svensk Kooperation
Prisbelönt digitalt koncept för Svensk Kooperation med varumärkesidentitet, bolagsstatistik, kunskapsbibliotek, Youtubekanal, Twitter- och Facebook-konton.

Innehåll och kod samtidigt

Hela konceptet modelleras och designas med skarpt innehåll redan från start. Därför ser du sällan några lorem ipsum-texter eller tomma placeholders i våra skisser.

Det betyder också att tiden från idé och koncept till verklighet kortas. Vi affärsutvecklar tillsammans med dig, skriver, komponerar bilder och illustrerar samtidigt som vi kodar. Vår erfarenhet är att det arbetssättet laddar hela projektet med en positiv, kreativ energi.

Webbsajter, e-handelslösning för miljöteknikföretaget Radea
E-handelslösning, Sverige, för miljöteknikföretaget Radea. De blev först i radonbranschen med riktig e-handel byggt på Wordpress och WooCommerce. Vi har även skrivit allt innehåll och utvecklat varumärkesidentitet och varumärkeslöften. Webbplatsen hade sin senaste utvecklingssprint i oktober 2022.

Ditt varumärke på webben

Börja odla ditt varumärke på sajten

Det som gör oss unika som partner är vår erfarenhet av varumärkesutveckling. Det är en kunskap och erfarenhet du normalt inte hittar hos en digital partner. Vi har modeller och redskap för att skapa varumärkesinnehåll tidigt i projektet. En av dem är budskapshierarkin. Det är en modell för att komma fram till huvudbudskapen på sidorna. Vilket varumärkeslöfte som står på startsidan och vilka produkt- och tjänstelöften du kan använda på landningssidorna.

Fördjupning

Varumärkesstrategi

Om du sedan tidigare inte har någon strategisk varumärkesplattform, eller om den behöver utvecklas, så har vi en process för det. Läs mer om varumärkesstrategi.

Här kan vi genomföra ett antal workshops som går på djupet med varumärkesstrategiska frågor. Till exempel varumärkets uppgift, vision och identitet.

Dessa frågeställningar om varumärket har inte specifikt med digitala kanaler att göra, men det är bra att ha en konkret enhet att använda slutsaterna på, som en webbsajt kan utgöra.

Strukturerad data

Strukturerad data hamnar oftast under rubriken seo. Att märka upp sin webbplats med strukturerad data påverkar inte ranking. Men däremot klickfrekvensen (CTR). Därför tycker vi, som jobbar med ett marknadskommunikativt perspektiv på allt vi gör, att strukturerad data framför allt påverkar den kommunikativa kvaliteten på din webbplats.

Strukturerad data har ett tekniskt syfte och ett kommunikativt. Den tekniska delen går ut på att göra dina webbsidor begripliga för sökmotorer. Google Sök, till exempel. Den kommunikativa delen går ut på att visa mer bells and whistles på sökresultatsidan (SERP:en). Rätt uppmärkning gör stor skillnad framför allt i mobila SERP:ar.

Det finns flera standarder inom området strukturerad data. Schema.org är den standard som har bredast stöd bland sökmotorer, och dessutom den som Google rekommenderar. Fråga oss om du vill veta mer.

Användarupplevelse

Användarupplevelse, eller ux, är kanske det perspektiv på en webbplats eller webbtjänst som mest påverkar ditt varumärke. Hur allting känns för den det mest av allt berör. Innehåll, design och teknik bidrar till hela upplevelsen. Kundmötet kan dessutom börja på en mobil, fortsätta på en dator och övergå till en surfplatta på kvällen. Synsättet, att det är ett möte och inte bara ett besök, tror vi gör skillnad.

Mötet sker sällan på startsidan

Tänk dig själv hur du söker information. Du googlar antagligen på en sökterm eller en sökfras. Sökträffsidan (SERP) länkar oftast till sidor som ligger längre ner i hierarkin. Sällan leder länkarna till webbsajtens startsida. Därför är det bra om du förhåller dig till din webbsajts innehåll på samma sätt. Landningssidorna är helt enkelt viktigare än startsidan.

Kundresan har redan börjat

I sökresultatets ögonblick, det Google kallar Zero Moment of Truth (ZMOT), har kundresan redan börjat. Den börjar ju långt innan din webbplats är påtänkt. Ju bättre vår uppfattning om vad besökaren vill ha svar på stämmer med hens egen uppfattning, desto mer framgångsrika kommer vi att vara med vår innehållsstrategi.

Om Material Design

En inspirationskälla för oss är Googles designkoncept Material Design. Vi använder en del kloka principer därifrån när vi skissar på sidor och hur användaren interagerar med sidorna eller tjänsten. Systemikoner för navigering är bara ett exempel. De finns redan, och är sedan länge kända för användare, så att göra om dem är bara onödigt.

Agil process är att förhålla sig till förändringar

Webbsajter, swipe

Webbsajter, agil process
Processöversikt. De första tre arbetsmomenten är iterationer där olika idéer provas fram direkt på en prototyp, en staging-sajt, där du ser resultatet växa fram.

Med agil process menar vi att vi hellre kör igång arbetet snabbt än lägger alltför mycket tid på kravspecifikationer. Nackdelen med detaljerade kravspecifikationer är att de tar tid att göra men ändå inte tar hänsyn till de problem och utmaningar som dyker upp under vägen. Att jobba agilt betyder att förhålla sig till förändringar och problem i den takt de dyker upp.

Tågordning

Ett typiskt startprojekt med de här processerna är 40–60 arbetsdagar. Ibland kortare, ibland längre. Därefter kan kan modifieringssprintar och förbättringar göras över en dag eller två.

 1. Design → konceptuell nivå; visuell design, verbal design och interaktionsdesign i sprintar styrda efter kundresor och effektkartor vi tagit fram i en workshop.
 2. Prototyp → avser all kodning; staging-sajten kommer upp snabbt så du ser vad som händer och vi kan jobba både med innehåll och kod samtidigt.
 3. Funktion → här samlar vi de specifika nyckelfunktioner sajten ska ha och prioriterar dem i ordning. Kanske slaktar en och annan helig ko.
 4. Trimning → vi testar kundresorna, fixar buggar och gör designen pixelperfekt. Här är också ett lämpligt tillfälle för internutbildning vid behov.
 5. Testning → nu ska allt egentligen vara klart, men vi bör testa sajtens funktionalitet med användare som inte varit med i processen.
 6. Publicering → vi migrerar sajten, gör eventuella ompekningar och är live! Nu ser vi snart hur sajten presterar och kan förbättra UX enligt ett agilt arbetssätt. Här börjar jobbet med ständiga förbättringar.

Delmoment

 • Struktur → här diskuterar vi sidor och undersidor, kategorier och taggar, för bästa möjliga SEO enligt hörnstensstrategin. Även subdomäner, underkataloger och språkhantering hamnar här.
 • Innehåll → här producerar vi texter, bilder, film och skapar landningssidorna. Se även kreativ paketering, verbal identitet och copywriting.
 • Sortera/Filtrera → hur olika objekt och fälttyper i innehållet relaterar till varandra för att skapa relevans och värde för besökaren.
 • Affärssystem → bakåtkompatibilitet till dina affärssystem när vi måste hämta och lämna data.

Digital mätbarhet

Din sajt är navet i din digitala närvaro. Men de finns fler digitala ekosystem att ta hänsyn till. Vi hjälper dig att komma igång med grunderna i dina Google-konton. Tag Manager, Analytics, Search Console, Ads med flera. Google My Business är nu en del av Google Maps men även där bör du ha en närvaro. Det finns också fler sätt att mäta aktivitet som heatmaps eller särskilda funktioner för att kvalificera kundämnen och jobba med mejlmarknadsföring.

Webbsajter, e-handelslösning för influencer-nätverket Buzzador
Avancerad e-handelslösning, Norden, på fem språk för influencer-nätverket Buzzador. Kopplingar till affärssystem och modifieringar av WooCommerce. Läs hela kundcaset om Buzzador.

Kampanjer, automatisering och mejlmarknadsföring

När första releasen är klar, för det kan ju bli fler, hjälper vi dig att komma igång med kampanjer. Inom området mejlmarknadsföring finns det många smarta integrationer med Wordpress. Dels för e-handel men också för b2b-marknadsföring. Mailchimp är exempel på en plattform som både vi och resten av jordklotet gillar. Inte minst för de fina rapporternas skull.

Investera smart med Wordpress som plattform

Hela 43 procent av internet drivs med världens största CMS-plattform Wordpress. En hisnande siffra. Rätt använd blir plattformen ett redskap för att kommunicera professionellt och göra affärer. Eftersom källkoden är öppen är det lätt att företagsanpassa den.

Skälen är låg utvecklingskostnad, kort startsträcka och många funktionsmöjligheter. Wordpress utvecklas snabbt med miljarder smarta integrationer till andra webbtjänster via API:er och SDK:er.

En tumregel är att utvecklingstiden för ett Wordpress-projekt är hälften så lång som för de vanligaste licensprodukterna. Med Wordpress betalar du enbart för vad det kostar att utveckla din sajt och inte för några licenser.

Cloud Departures, mobile
Nordisk Marketing Automation-kampanj där vi tog fram idé, koncept, namn, innehåll, arbetsflöden, publiceringskalender och flera språkanpassade landningssidor.

Enkelt på jobbet

En av anledningarna till att Wordpress är så poppis är den enkla administrationen. Sajten blir förhållandevis lätt för marknads- eller kommunikationsavdelningen att sköta. Vi brukar också modifiera admin-gränssnittet så det passar olika administratörers roller.

Ett varningens ord

Men passa dig för alla gratis-tillägg. De kan slöa ner din sajt rejält och skapa skadliga säkerhetshål. Om du nån gång hört att Wordpress inte håller tillräckligt hög säkerhetsnivå, eller på annat sätt har tveksamt rykte, så beror det oftast på illa kodade tillägg. Därför kodar vi helst själva. Det har faktiskt hänt att vi påpekat slarvig kod på produkter som producenten tagit till sig och rättat till.

Code reviews

Eftersom vårt team är vasst på de kodspråk som Wordpress använder, vilket alltså är flera, så blir vi ibland tillfrågade om att göra code reviews. Det betyder att vi fungerar som kontrollinstans för att se om jobbet är tillräckligt bra gjort från början.

Tvärfunktionellt team

Med i teamet är en ux/projektledare/copywriter, en ad/designer/illustratör och en php/java/fullstack-kodare. Ett litet team, men det är tvärfunktionellt, snabbt och effektivt. Du kan räkna med personligt engagemang.

Det här med tekniken

Vi bygger alltid webbsajter enligt Wordpress Core och html5 standarder. Vi har stor erfarenhet av komplexa backendlösningar, när det gäller att skyffla data till och från Wordpress, med bland annat API-tekniker för detta.

Målgrupp för tjänsten

Tjänsten webbutveckling vänder sig till VD, produktchef, marknadschef eller andra besluts­fattare på C-nivå med marknads- eller för­sälj­nings­ansvar.

Nyfiken på mer?

Eric Lindesvärd, affärsupplägg
Eric,
branding
Thomas Palmbäck, affärsupplägg
Thomas,
frontend
Andy Karlsson, affärsupplägg
Andy,
backend

Vill du snacka UX och innehållstrategi för ditt nästa webbprojekt?

Kontakta oss