Oracle

Oracle är världens största dabasföretag med fler än 120 000 anställda, cirka 390 000 kunder och representation i hela världen. Oracles partnernätverk består av företag som kan Oracles produkter och tillför kunderna olika specialistkompetenser.