Guldägget

Guldägget är Sveriges äldsta och största kommunikationstävling. Den startade 1961 och har sedan dess vuxit och blivit en allt bredare tävling som nu täcker in det mesta som kan kallas kommunikation.

Guldäggets syfte är att höja den kreativa standarden och därmed föra svensk kommunikation framåt. Bra, tycker jag.

Det är sedan länge klarlagt att det finns ett orsakssamband mellan kreativ höjd och kommunikationseffekt. Peter Field och Les Binet, the godfathers of advertising effectiveness, har för brittiska reklamförbundet IPA:s räkning klargjort sambandet.