ELM

Ett urval av ELM:s kunduppdrag med berättelser om projekten. Vi jobbar mest med marknadskommunikation från ett digitalt perspektiv, men även reklamkoncept och andra typer av strategiska kommunikationsåtgärder. För en mer komplett översikt, se vår varumärkesmodell eller våra tjänster.

Webbutveckling för Svensk Kooperation

Digitalt design- och utvecklingsprojekt för att visa det kooperativa företagandets roll, storlek och styrka i svenskt affärsliv.

svenskkooperation.se

Se hela kundcaset Svensk Kooperation