ELM

Ett urval av ELM:s kunduppdrag med berättelser om projekten. Vi jobbar mest med marknadskommunikation från ett digitalt perspektiv, men även reklamkoncept och andra typer av strategiska kommunikationsåtgärder. För en mer komplett översikt, se vår varumärkesmodell eller våra tjänster.