Com Hem

Cirka 40 procent av Sveriges hus­håll är anslutna till Com Hem. Det ger 1,8 mil­joner svenska hem möj­lig­het att få mark­na­dens största urval av tv-, film- och play­tjänster kom­bi­ne­rat med bred­band och tele­foni. Sedan hös­ten 2013 leve­rerar före­taget som enda svenska opera­tör tv-tjäns­ten TiVo®.

Nominerat och prisbelönt

Resultatet av vårt samarbete med Com Hem nominerades i Svenska Designpriset, 2013, och belönades med silver i Davey Awards, 2014.