AFA Försäkring

Afa Försäkring är försäkringsbolaget under arbetslivet. Företaget försäkrar 9 av 10 anställda i Sverige, eller 4,5 miljoner män­niskor, och ägs av arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring är också en av Sveriges största kapitalförvaltare och en av de största finansiärerna till förebyggande forskning med syfte att minska arbetsskador och ohälsa i arbetslivet.