AFA Försäkring

AFA Försäkring är kollektivavtalets försäkringsbolag. Företaget försäkrar hela 90 procent av alla anställda i Sverige, eller drygt fyra miljoner män­niskor, och ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK. AFA Försäkring är också en av Sveriges största kapitalförvaltare och anslagsgivare till forskning för bättre hälsa i arbetslivet.