Kampanj för AFA Försäkring

AFA Försäkring, dagspress
En längre rubrik kan fånga dig snabbare. Annons i dagspress.

Om projektet

Pengar du har rätt till

AFA Försäkring är kollektivavtalets försäkringsbolag. Bolaget försäkrar hela 90 procent av alla anställda i Sverige, eller drygt fyra miljoner människor, och ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK.

Ofta ger bolaget kommunikationspengar tillbaka till ägarna som ansvarar för att berätta om försäkringarnas fördelar. Men ibland, som här, genomför AFA Försäkring egna åtgärder.

Problemet är tydligt. En del som inte vet om att de är försäkrade på jobbet riskerar att gå miste om sin ersättning. Det vill inte AFA Försäkring. Det gäller att fånga mottagaren snabbt, och för att lyckas med det, är det ibland bra med en lång rubrik.

Art director och kreativ partner: Anders Östblom.

[ssba]

Mer om samarbetet

Utveckla kommunikation med hjälp av en varumärkesmodell
Sammanfattning av min varumärkesmodell.

AFA Försäkring och ELM har under tre års tid genomfört ett fyrtiotal kommuni­kations­­projekt, med mig i rollen som rådgivare, process­ledare och senior copywriter.

Min första kontakt med AFA Försäkring var på en varumärkesworkshop under en av deras konferenser. Därefter fick jag förtroendet att fortsätta som varumärkeskonsult för att hjälpa teamet att komma i mål med en varumärkes­platt­form.

Steg 1

Först bildade företagsledningen en styrgrupp med mig som process­ledare. Gruppen hade ansvar för att ta fram förslag på varumärkesplattform och löpande rapportera till ledningen. Jag tog fram en road map och ansvarade för mötenas ledning, innehåll och dokumentation. Mötena var i workshopformat där vi metodiskt jobbade oss fram enligt varumärkesmodellen.

Med i planen var att lyssna av nyckel­personer på olika möten beroende på ämnet för dagen. Med jämna mellanrum stämdes våra slutsatser av med en större grupp bestående av hela kommu­nikations­av­del­ningen.

Styrgruppen, med hela komavdelningen bakom sig, började presentera förslag till ledningen tidigt i processen. Efter nio månader och sju revisioner godkändes varumärkesplattformen och det nya varumärkeslöftet av styrelsen.

Steg 2

Steg två efter varumärkesplattformen var identitet och paketering. Art director Anders Östblom, fotograf Niklas Palmklint och jag har tillsammans med kommunikations­avdelningen och illustratören Maria Raymondsdotter tagit fram identitetspaket och brand guidelines med bland annat direktiv för huvudbudskap, färgschema, bilder och foto.

Koncernpresentation och guidelines
Exempel på produktioner. Till vänster svensk koncernpresentation. Till höger interna guidelines. Illustration: Maria Raymondsdotter.

Identiteten har tre syften

  • varumärket att uppträda på ett enhetligt sätt, språkligt och visuellt, så det kan kännas igen även om budskapens innehåll varierar.
  • Förstärka varumärkets emotionella och sociala dimensioner som komplement till det informativa innehållet.
  • Ge kommunikatörer, informatörer och försäkringsspecialister redskap som praktiskt fungerar i det dagliga arbetet.

Steg 3

Steg tre var att producera bland annat koncernpresentation och försäkringsinformation med varumärkesplattform och identitet som grund. Representanter för bolaget är ofta ute i världen och pratar om den svenska modellen och hur vår arbetsmarknad fungerar i Sverige.

Jag har varit pådrivare för att AFA Försäkring ska berätta sin story oftare. Jag berättar den inte här, men den är underbar, och beskriver kampen för ett humanare samhälle som hela Sverige har nytta av.

Uppdraget kan beskrivas som komplext med många olika beställare. Organisationen består av cirka 580 medarbetare.

Kreativa partner för paketeringen: Anders Östblom och Niklas Palmklint. Illustratör: Maria Raymondsdotter.


[ssba]