KFO, typografi


Adelle, Adelle, Adelle Sans
Byrårekommendation

Nu går vi före och visar vägen

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhets­områden. Vi har över 4 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 110 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivar­förening.


Adelle Sans, letter-spacing -1.125px/-.5px
Byrårekommendation

Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Adelle Sans, 300

Adelle Sans, 300

Adelle Sans, 300

Adelle Sans, 300

Adelle Sans, 300


Roboto Slab, Roboto Slab, Roboto
Licinsfria alternativ, primärt val

Nu går vi före och visar vägen

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhets­områden. Vi har över 4 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 110 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivar­förening.


Roboto Slab, Roboto Slab, Source Sans Pro
Licensfria alternativ, variant

Nu går vi före och visar vägen

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhets­områden. Vi har över 4 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 110 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivar­förening.


Adelle, Adelle, Adelle Sans (87% svart)
Byrårekommendation

Nu går vi före och visar vägen

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhets­områden. Vi har över 4 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 110 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivar­förening.


Roboto Slab, Roboto Slab, Roboto (87% svart)
Licensfria alternativ, primärt val

Nu går vi före och visar vägen

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhets­områden. Vi har över 4 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 110 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivar­förening.


Roboto Slab, Roboto Slab, Source Sans Pro (87% svart)
Licensfria alternativ, variant

Nu går vi före och visar vägen

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhets­områden. Vi har över 4 000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 110 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivar­förening.