Förändringsarbete lättare med ett begripligt varför

Förändringsarbete börjar med förståelse
Uppmaning i trapphuset. Den sista meningen är nyckeln till förståelse för första meningen.

”Förändringsarbete är enbart möjligt om ledningen framgångsrikt förklarar och kommunicerar behovet av förändringen till medarbetarna.” Påståendet är hämtat från boken Strategisk intern kommunikation (Dahlman/Heide) som i sin tur hämtat det från en artikel skriven av författarna Coch och French i tidskriften Human Relations år 1948.

Begriplighet alltid en bra idé

Som psykologiska varelser går vi människor hela tiden omkring och försöker förstå vår omvärld. Så var det även före år 1948. Det räcker egentligen med en smula empati (känna vad andra känner) för att förstå just det.

Att på ett enkelt och begripligt sätt förklara varför en beteendeförändring behövs, hur den leder till fram något bättre, eller är till gagn för någon eller något, är i stort sett alltid en bra idé. Vare sig målgruppen är dina minderåriga barn, medarbetare, en skyttepluton, medlemmar, lojala kunder eller lokala cyklister som budskapet i bilden illustrerar.

Exempel på därför att-satser

⛵️ 👉 Vi sjösätter en ny varumärkesplattform. Jaså, det där har man ju hört förut, varför i hela friden då? (Därför att [sätt in problemuppfattning] och [sätt in behov som ska tillgodoses].)

💨 👉 Finns det någon möjlighet för mig att få gå före i kön? Nja, jag var ju här före dig och regler är som bekant regler. (Därför att min axel gått ur led och jag har en akut läkartid om 10 minuter.)

💸 👉 Vi höjer månadsavgiften. Ok, men vad var det för fel på den gamla? (Därför att vi har anställt tolv nya regissörer och köpt en inspelningsstudio i LA.)

🚲 👉 Parkera inte din cykel här. Varför då, när alla kan se att det finns tillräckligt med plats för att dansa Hälsingehambo i trappuppgången? (Därför att synskadade personer jobbar här och kan göra sig illa.)

Från information till kommunikation

Förändring underlättas av att förstå kontexten i vilken beteende X ska påbörjas eller beteende Y ska avslutas. Det kan ofta vara så enkelt som att lägga till en “därför att”-sats. Som naturligtvis kan utvecklas och förfinas. Kanske blir det också ett sätt att förklara för dig själv varför saker bör förhålla sig så. Du kan ju under processen komma på att alltihop var rätt dumt ändå. Dvs, om du inte kommer på några begripliga ”därför att”. Din egen förståelse är grunden till andras förståelse.

När mottagarens pollett trillat ner, då är det bara att gratulera — då, men inte förr, har du tagit steget upp från att informera till att kommunicera!

(Det här blogginlägget har lästs 559 gånger.)

Inspirationsbrevet Maslow

    Maslow är vårt inspirationsbrev om marknadskommunikation och varumärkesutveckling. Det publiceras nån gång i månaden. Du kan avsluta din prenumeration när du vill. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras.