Vad jag tror grynhårt på

Credo betyder jag tror. Här är fyra enkla trossatser som påminner mig själv om hur jag jobbar och som yrkesperson vill bli uppfattad. Har vi rentav något gemensamt?


1. Lös problemet

Problem är kreativitetens råvara, för utan problem finns det heller ingen lösning. Ju tidigare problemråvaran kommer fram i arbetsprocessen, och ju tydligare problemet är kopplat till företagets affär, desto större nytta kommer den kreativa lösningen att göra. Min roll är att vara problem­lösare åt mina uppdrags­givare. Där ingår att hjälpa till med att definiera kommunikations­problemet.

2. Inspirera teamet

Inspirera andra är en fråga om både attityd och energinivå. Som konsult är jag skyldig att vara påläst, att ständigt skaffa ny kunskap och att dela den med andra i teamet. Jag kan vara krävande och ifrågasättande, för det ingår i rollen, men det är alltid med syfte att väcka en annan tanke, än den som redan finns i rummet. Med teamet menar jag både dig som är uppdragsgivare och andra parter i projektet.

3. Skapa värde

En stor del av varumärkesarbetet går ut på att få människor att kän­slo­mäs­sigt förstå varför de ska betala priset för en viss vara. Annars måste priset sänkas. Ur kon­kur­rens­syn­punkt är pris­sänk­ning ett miss­lyc­kande. Jag ser det som min uppgift att utveckla och paketera värden som får vrid­mo­ment på min upp­drags­giva­res marknad. Vägen till ett starkt varumärke går alltid via värden som männi­skor förstår och gillar.

4. Kom i tid

»Eighty percent of success is showing up«, sa Woody Allen. Det ligger en hel del i det. Kommer jag försent till möten är det inte bara arrogant. Jag får också uppförsbacke i mina argument. Ordning och reda löser inte all världens problem men det underlättar på vägen fram. För mig är det främst en fråga om respekt för andra människor. Jag kommer i tid och är väl förberedd. Ibland tar jag med mig kakor.


Inspirationsbrevet Maslow

Credo, prenumerera på inspiration

Noga utvalt för dig som jobbar pro­fessionellt med marknadskommunikation och varumärkesutveckling.