Eric Lindesvärd Marknadskommunikation

Marknadskommunikation, steg 1

Vi hjälper företag att lyckas med sin marknads­kommunikation. Med affärsmål i sikte och bra hantverk i leveransen.

Marknadskommunikation, steg 2

Vi verbaliserar och visualiserar. Kreativt arbete för att vinna förtroende och minska priskänslighet.

Marknadskommunikation, steg 3

Vi jobbar fram idéer och innehåll som funkar både online och offline och som gärna bryter mot normen på ett intelligent sätt.

Marknadskommunikation i mobilen, Svensk Kooperation
Exempel: Innehållsstrategi, identitet och webbsajt för Svensk Kooperation. Ett kommunikations­projekt som lyckades ändra svensk lagstiftning.

Varför jobba med oss?

Idéstarka kreatörer med samlad erfarenhet av strategi, säljteknik, påverkan och digital paketering.

Dynamiskt team av specialister vars storlek växer eller krymper med uppdragets omfattning.

Motiverade egen­företagare med affärsförståelse, driv i steget och engagemang högre än Kaknästornet.

Skicka en förfråganNågra stolta ögonblick


Team och konsultroller

Thomas Palmbäck

Thomas Palmbäck

Chief Visualist


»Jag paketerar organisationer och varumärken och ger dem visuell identitet. Mitt jobb är att få folk att vilja närma sig din produkt eller tjänst.«

Andy Karlsson

Andy Karlsson

Chief of Code


»Har kodat med Wordpress som plattform ända sen version 1.0. Nu är Wordpress en fjärdedel av internet. Fantastiskt. Och det är min fjärdedel

Niklas Palmklint

Niklas Palmklint

Director of Photography


»Människor på bild och film är min specialitet. Jag färgar bilderna med deras personligheter. Ibland i svartvitt. Håller också workshops i ljus­sättning på Berghs.«

Pia Boson, foto Stefan Petterson

Pia Boson

Media Strategist


»Jobbar med medie­råd­givning, utbild­ning och besluts­underlag för strategi­ar­bete. Har bakgrund som analytiker och rådgivare på Mindshare och TV4.«

Oliver Lopez, sälj- och marknadsstrateg

Oliver Lopez

Sales and Marketing Strategist


»Det är dags för en ny syn på försäljning och vad den kan åstadkomma. Jag driver Structsales där jag utvecklar säljprocesser och är Hubspot-partner.«

Eric Lindesvärd

Eric Lindesvärd

Copywriter


»15+ år i reklambranschen innan jag startade egen byrå. Ägnar största delen av min tid åt kundutveckling, processer och kreativt hantverk. Även en del kod.«


Vi hjälper dig lyckas med din marknads­kommunikation

Skicka en förfrågan eller sätt upp dig på mejlinglistan. Med jämna mellanrum får du spaningar och inspiration som har med marknadskommunikation och varumärkesutveckling att göra. Se tidigare utgåvor

Nyhetsbrevet Maslow

© 2010–2016, Eric Lindesvärd Marknads­kom­mu­nika­tion (ELM) AB, Bondegatan 21A, 116 33 Stockholm. Alla ovan nämnda varu­märken och deras egen­domar tillhör sina res­pek­tive ägare.