Eric Lindesvärd Marknadskommunikation

Marknadskommunikation, steg 1

Vi jobbar med varumärkesutveckling. Att förflytta och förstärka varumärken med sikte på affärsmål.

Marknadskommunikation, steg 2

Vi verbaliserar och visualiserar koncept. Vars uppgift är att höja kundupplevelse och minska priskänslighet.

Marknadskommunikation, steg 3

Vi jobbar fram idéer och innehåll som funkar både online och offline och gärna bryter mot normerna.

Marknadskommunikation i mobilen, Svensk Kooperation
Innehållsstrategi, identitet och webbsajt för Svensk Kooperation. Del av ett initiativ som faktiskt lyckades modernisera svensk lagstiftning. Toppat med dubbla nomineringar i Svenska Designpriset 2016.

Varför jobba med oss?


Några stolta ögonblick


Team och konsultroller

Thomas Palmbäck

Thomas Palmbäck

Creative lead


»Jag paketerar organisationer och varumärken och ger dem visuell identitet. Mitt jobb är att få folk att vilja närma sig din produkt eller tjänst.«

Andy Karlsson

Andy Karlsson

Chief of code


»Har använt Wordpress som plattform ända sen version 1.0. Nu är Wordpress en fjärdedel av internet. Fantastiskt. Och fortfarande licensfritt.«

Niklas Palmklint

Niklas Palmklint

Director of photography


»Människor på bild och film är min specialitet. Jag färgar bilderna med deras personligheter. Ibland i svartvitt. Håller också workshops i ljus­sättning på Berghs.«

Pia Boson, foto Stefan Petterson

Pia Boson

Mediestrateg


»Jobbar med medie­råd­givning, utbild­ning och besluts­underlag för strategi­ar­bete. Har bakgrund som analytiker och rådgivare på Mindshare och TV4.«

Oliver Lopez, sälj- och marknadsstrateg

Oliver Lopez

Sälj- och marknadsstrateg


»Det är dags för en ny syn på försäljning och vad den kan åstadkomma. Jag driver Structsales där jag utvecklar säljprocesser och är Hubspot-partner.«

Eric Lindesvärd

Eric Lindesvärd

Creative lead


»15+ år i reklambranschen innan jag startade egen byrå. Ägnar största delen av min tid åt kundutveckling, processer och kreativt hantverk. Även en del kod.«


Vi hjälper dig lyckas med din marknads­kommunikation

Vill du inte börja resan nu kan du hålla kontakten och fundera. Tills dess postar jag nyheter och inspiration som har med marknadskommunikation, säljstrategier och varumärkesutveckling att göra. Se tidigare utgåvor.

Nyhetsbrevet Maslow

© 2010–2016, Eric Lindesvärd Marknads­kom­mu­nika­tion (ELM) AB. Alla ovan nämnda varu­märken och deras egen­domar tillhör sina res­pek­tive ägare.